Qurani-Kerim (azerbaycan dilinde) - 19.Meryem suresi текст песни


19.
Meryem suresi1
(Mekkede nazil olmu$dur, 98 ayedir)
Bismillahir–rehmanir-rehim!

1. Kaf, Ha, Ya, Eyn, Sad!
2. (Ya Resulum!) Bu senin Rebbinin oz qulu Zekeriyyaya olan merhemetinin xatirlanmasidir!
3. (Zekeriyya) Rebbine gizlice dua edib yalvardigi zaman
4. Bele demi$di: “Ey Rebbim! Artiq sumuyum sustalmi$, ba$im agappaq agarmi$dir. Ey Rebbim! Sene dua etmekle hec vaxt naumid olmami$am. (Ne dua etmi$emse, qebul olunmu$dur).
5. Men ozumden sonra gelen qohum-eqrebamdan (yerime kececek emioglularimin ve diger vereselerimin meslekimi leyaqetle davam etdirmeyeceyinden) qorxuram. Zovcem de ki, qisirdir. Buna gore de mene Oz dergahindan bir ogul (veli) bex$ et ki,
6. O hem mene, hem de Yequb nesline (onlara lutf edilmi$ peygemberliye) varis olsun. Ey Rebbim! Hem de ele et ki, o (oz eqidesi, itaeti ve gozel exlaqi ile) riza (Senin rizani) qazanmi$ olsun!”
7. (Allahdan bele bir nida geldi:) “Ey Zekeriyya! Sene bir ogulla (oglun olacagi ile) mujde veririk ki, adi Yehyadir. Biz bu adi evveller hec kese vermemi$ik!”
8. (Zekeriyya) dedi: “Ey Rebbim! Zovcem dogmayan bir qadin, men de qocalib elden du$mu$ (sumuyu sustalmi$ bir ki$i) iken menim nece oglum ola biler?”
9. (Allah Cebrailin dili ile buyurdu:) “Dediyin kimidir, lakin Rebbin buyurdu ki, bu i$i gormek Menim ucun asandir. Nece ki, ilk evvel seni hec bir $ey deyilken (yoxdan) yaratmi$dim!”
10. (Zekeriyya) dedi: “Ey Rebbim! Menim ucun (ureyim arxayin olsun deye, bu barede) bir elamet mueyyen et!” (Allah) buyurdu: “Elametin budur ki, sen saglam iken uc gun-uc gece adamlarla dani$a bilmeyeceksen!”
11. (Nehayet, Zekeriyyanin dili tutuldugu, ona dani$maq qadagan edildiyi ucun artiq zovcesinin hamile oldugunu ba$a du$du ve Allahin Oz ehdine sadiq olduguna bir daha emin olub Ona can-dilden $ukur etdi). Sonra (Zekeriyya) mehrabdan (mebedden) oz camaatinin qabagina cixib (eli ile) onlara bele i$are etdi: “Seher-ax$am (Allahi) teqdis edib $enine terifler deyin! (Ve ya namaz qilin!)”
12. (Yehya dunyaya geldikden sonra ona dedik:) “Ey Yehya! Kitabdan berk yapi$! (Tovrati mohkem tutub onun hokmlerine ciddi emel et!). Biz u$aq iken ona hikmet (Allah kelaminin inceliklerini anlamaq, peygemberlik) verdik.
13. Biz hem de ona Oz dergahimizdan bir merhemet (yaxud insanlara qar$i $efqet) ve (gunahlardan) pakliq bex$ etdik. O, (cox) mutteqi idi.
14. (Yehya) ata-anasina qar$i da olduqca itaetkar (nevazi$kar) idi: zalim, asi (dikba$) deyildi.
15. Ona doguldugu gun de, oleceyi gun de, (qiyamet gunu qebirden) diri olaraq qaldirilacagi gun de salam olsun! (Yehya anadan oldugu gun $eytan $erinden, vefat etdikde qebir ezabindan, axiretde ise qiyamet deh$etinden salamat olsun!)
16. (Ya Resulum!) Kitabda (Quranda) Meryemi de yad et2. O zaman o, ailesinden ayrilib (evinin, yaxud Beytulmuqeddesin) $erq terefinde (ibadet meqsedile xelvet) bir yere cekilmi$di.
17. Ve aile uzvlerinden gizlenmek (paltarini deyi$mek, yaxud yuyunub temizlenmek) ucun perde tutmu$du. Biz Oz ruhumuzu (Cebraili Meryemin) yanina gonderdik. Ona (Meryeme) tam bir insan suretinde gorundu.
18. (Meryem) dedi: “Men senden Rehmana (Allaha) penah apariram. Eger mutteqisense (mene toxunma)!”
19. (Cebrail:) “Men sene ancaq ter-temiz (mesum) bir oglan u$agi bagi$lamaq ucun Rebbinin (lutf edib gonderdiyi) elcisiyem!”- dedi.
20. (Meryem) dedi: “Menim nece oglum ola biler ki, mene indiyedek bir insan eli bele toxunmami$dir. Men zinakar da deyilem!”
21. (Cebrail) dedi: “Eledir, lakin Rebbin buyurdu ki, bu Menim ucun asandir. Biz onu insanlar ucun (qudretimize delalet eden) bir mocuze, (sene ve mominlere ise) dergahimizdan bir merhemet olaraq edeceyik. Bu, ezelden teqdir olunmu$ bir hokmdur!”
22. (Meryem) artiq (Cebrailin
Другие тексты песен "Qurani-Kerim (azerbaycan dilinde)"


Как вам текст?Видео
    Сейчас читают:

    Обратная связь: pesniclub@yandex.ru
    Права на тексты песен, переводы принадлежат их авторам. Все тексты и переводы представлены для ознакомления.
    pesni.club - Тексты песен | Новые | Популярные | Карта сайта